Kontrola sprawdzająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli (Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego w zakresie działalności OPS)