Kontrola sprawdzająca w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Krzemienna z siedzibą w Dydni