Kontrola sprawdzająca w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Ostoja” w Podemszczyźnie (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)