Kontrola sprawdzająca w Placówce Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Stalowej Woli (Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych)