Kontrola sprawdzająca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie (Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego)