Kontrola sprawdzająca w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku (Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego)