Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie (Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego)