Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy (Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego)