Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Przeworsku (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)