Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Sanoku (Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej)