Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (Prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa)