Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta Tarnobrzega (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)