Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta w Rzeszowie (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)