Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)