Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (Wykonanie zaleceń pokontrolnych z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków)