Kontrola sprawdzająca w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Krośnie (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)