Kontrola doraźna sprawdzająca w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy (Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego – funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)