Kontrola doraźna w Domu pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie (Ocena warunków mieszkanionych i lokalowych budynku oraz struktury i kwalifikacji kadry zatrudnionej w placówce)