Kontrola doraźna w Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów w Rzeszowie (Organizacja i funkcjonowanie domu pomocy społecznej – w związku z listami interwencyjnymi)