Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy w Jarosławiu (Realizacja wypłat świadczeń wychowawczych)