Kontrola doraźna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy (Realizacja wypłat świadczeń wychowawczych)