Kontrola doraźna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)