Kontrola doraźna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie (Prawidłowość trybu i zasad rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego)