Kontrola doraźna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)