Kontrola doraźna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie (Analiza finansowa zadania zleconego związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego)