Kontrola doraźna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie (Realizacja zadań przez ośrodek adopcyjny)