Kontrola doraźna w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Krośnie (Prawidłowość działań podjętych przez inspekcję weterynaryjną w celu dokonania odstrzału sanitarnego dzików przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich)