Kontrola kompleksowa w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem (Ocena działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej)