Kontrola kompleksowa w Domu Dziecka w Żyznowie (Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej)