Kontrola kompleksowa w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach (Organizacja i funkcjonowanie domu pomocy społecznej)