Drukuj

Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)