Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)

Historia zmian: