Kontrola kompleksowa w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle (Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej)