Kontrola kompleksowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)