Kontrola kompleksowa w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Przychodni Alergologicznej „Alergia” w Stalowej Woli (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)