Kontrola kompleksowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Paszczyna” w Paszczynie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)