Kontrola kompleksowa w NZOZ „GIN-LEK” w Pruchniku (Funkcjonowanie zakładów leczniczych podmiotu leczniczego)