Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)