Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaklikowie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)