Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)