Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (Działalność PCPR w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej)

Historia zmian: