Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd powiatowy)