Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd powiatowy)