Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (Działalność PCPR w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej)