Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd powiatowy)