Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd powiatowy)