Kontrola kompleksowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)