Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Oratorium” w Stalowej Woli (Ocena organizacji i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego)