Drukuj

Kontrola kompleksowa w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Iskierka” Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich ZHP w Przemyślu (Organizacja i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego)