Kontrola koordynowana w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)